MUSIC FOR MEDIA  –  SOUND DESIGN  –  GAME AUDIO

by Robert Lundgren

ADUNION Audio Works  –  Göteborg  –  Sweden

musikproduktion musik film composer filmmusik kompositör musikproducent filmljud spelljud ljuddesign göteborg gothenburg ljudteknik ljudtekniker ljudproduktion ljudläggning ljudinspelning inspelning recording sound design audio production